Szkoła Podstawowa nr 144

Zajęcia sportowe

Jesteśmy kibicami / Lekcje wychowania fizycznego w Naszej szkole/Mikołajki / Słoneczne Igrzyska / Wyjazd na narty / Mikołajki 2013


Słoneczne Igrzyska

Corocznie od 12 lat organizujemy w naszej szkole "Słoneczne Igrzyska Olimpijskie" dla klas integracyjnych I-III. Jest to impreza rekreacyjna w formie gier i zabaw zaplanowana głównie dla dzieci objętych integracją. Poprzez wspólne uczestnictwo w aktywności ruchowej ze swoimi sprawnymi kolegami i koleżankami dzieci mniej sprawne próbują swoich sił pod opieką dorosłych (nauczycieli i studentów) w różnorodnych konkurencjach sprawnościowych z dostosowaniem do ich możliwości. Wspólna aktywność ruchowa ma na celu zintegrowanie dzieci z dysfunkcjami, pokonywanie swoich słabości oraz wspólne przeżywanie emocji.

przejdź do góry
Szkoła Podstawowa nr 144