Szkoła Podstawowa nr 144

Kroniki klasowe

Rok szkolny 2011/2012

Klasy I/ Klasy II / Klasy III /klasy V


Rok szkolny 2012/2013

Zerówka /Klasy I / Klasy II / Klasy V / Klasy VI


Rok szkolny 2013/2014

Klasy II / Klasy III / Klasy IV

Szkoła Podstawowa nr 144